İnşaat Güvenlik Filesi

İnşaat Güvenlik Filesi, inşaat şantiyelerinde yüksekten düşmeler de ve İnşaat malzemelerinin yapıdan aşağıya düşmesi sonucu ölümlü yada yaralanmalı iş kazalarını önlemek amacıyla uygulanan bir sitemdir. İnşaat Güvenlik Ağları, inşaatlarda oluşabilecek iş kazalarının önlenmesinde en etkili ve en ekonomik yöntemdir.

Yapı sektöründen yapılan faaliyetler ve bu faaliyetler neticesinde yaşanan kaza istatistikleri incelendiğinde çalışanların sağlık ve güvenliğine karşı en büyük tehdidi yüksekte
yapılan işlerin oluşturduğu görülmektedir. Yüksekte çalışma Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre seviye farkı bulunan ve düşme
sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma yüksekte çalışma olarak kabul edilmektedir. Kalıp ve demir işleri, dış cephe işleri, merdiven ve basamaklar
üzerinde yapılan işler, iskeleler ve cephe platformlarında yapılan işler, çatı imalat ve tadilat işleri, çelik konstrüksiyon işleri, köprü, tünel ve kazı işleri, iş ekipmanlarında yapılan
çalışmalar ve daha birçok faaliyet içerisinde yüksekte çalışmayı barındırmaktadır.

İnşaat Güvenlik Filesi

Dış cephede çalışmakta olan insanların emniyet ve güvenliğini maksimum seviyede korunmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kurulumu ve montajı kolay en ekonomik fileli sistemdir.

Firmamız Nisan File İnşaat alanında meydana gelebilecek her türlü güvenlik ağı imalatı ile hizmetinizdedir.Nisan File olarak İnşaat Güvenlik Ağı, İnşaat Güvenlik Ağı Montajı ve İnşaat Güvenlik Ağı Kiralaması ile siz değerli müşterilerine hizmet sunmaktadır.

 

 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Güvenlik Ağı Hakkında Aşağıdaki Bilgiler Geçmektedir.

İnşaat sahasında güvenlik ağı kullanılacaksa özellikle 3 hususa önem verilmelidir. Öncelikle güvenlik ağı temin edilirken bu ağın standardlara uygun olduğundan emin
olunmalıdır. Standartta belirtilen nitelikleri taşımayan güvenlik ağlarının kullanılması muhtemel bir düşmede çalışanın ağ tarafından tutulamamasına ve çalışanın zemine veya alt
seviyelere düşmesine/çarpmasına neden olabilir. Güvenlik ağlarında aranması gereken ikinci önemli husus, standardlara uygun olarak
temin edilen ağın güvenli kurulum gerekleri dikkate alınarak kurulmasıdır. Nitekim mevzuatımızda güvenlik ağlarının malzeme özellikleri, deneyler ve kurulum şartları
bakımından standardlara uygun olması zorunlu tutulmuştur.

Standardlara uygunluk ve güvenli kurulumdan sonra üçüncü önemli hususu ise depolama, bakım ve inceleme kriterleri oluşturmaktadır. Güvenlik ağları hafif ve çürümeye
karşı dayanıklı olmalarına rağmen, uygunsuz kullanımda kolayca hasar görebilir, aşınıp yıpranabilir, yırtılabilir, alevden etkilenebilir ve depolama koşullarına bağlı olarak etkinliğini
yitirebilir. Bunların dışında kötü hava koşullarından, UV ışınlarından ve çevresel faktörlerden de etkilenerek dayanım kaybı yaşayabilir. Bu yüzden, güvenlik ağlarının üretici talimatları
doğrultusunda yapılan periyodik deneyleri de dâhil olmak üzere yetkili bir kişi tarafından düzenli olarak incelemeye tabi tutulması son derece önemlidir.